Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
LyF
Xuất hiện:
18 Tháng chín 2007
Châm ngôn
Once LyF, always LyF!
Giới thiệu về
LyF is a gaming clan that was created in 2001 by ßoo†hman1™†LyF† in MSN zone. We have been a fair and family originated gaming community for a long time. Fun place to play with friends and talk about games of any kind. To be LyF means to be loyal, to have fun, and to always treat every member with respect. We accept all skill levels and do not base our recruitment on anything but the people themselves.[You must login to view link][You must login to view link]†LyF†

Trang web
Xếp hạng của Team
Lost Youth Federation Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
LyF_Ducktapeman Người lập Team 17 Tháng tư 2015 Hôm nay, 12:45 am
Kyril Grand Master 24 Tháng hai 2015 14 Tháng sáu 2018 - 9:36 pm
[LyF]moy21 Grand Master 4 Tháng mười một 2016 19 Tháng sáu 2018 - 4:00 am
[LyF]guembrifiedSoul Grand Master 19 Tháng hai 2017 Hôm qua, 6:38 pm
PL_LoSeToWiN Grand Master 21 Tháng mười một 2017 Hôm nay, 1:09 pm
BroodwaR Grand Master 23 Tháng sáu 2015 8 Tháng một 2018 - 9:20 am
[LyF]rabid_wolf Grand Master 15 Tháng sáu 2017 Hôm nay, 2:57 pm
[LyF]mastermind70 Grand Master 28 Tháng mười hai 2017 7 Tháng sáu 2018 - 5:35 pm
[LyF]JimmY Grand Master 8 Tháng hai 2016 Hôm nay, 5:21 pm
pec Grand Master 7 Tháng một 2016 26 Tháng năm 2018 - 11:57 pm
titanicofc Master Swordsman 5 Tháng hai 2018 10 Tháng sáu 2018 - 10:42 am
[LyF]Centris_Khan Master Swordsman 3 Tháng tám 2015 25 Tháng năm 2018 - 8:16 pm
[LyF]39_39 Master Swordsman 11 Tháng hai 2016 15 Tháng sáu 2018 - 9:41 am
[LyF]_Nostredame_ Master Swordsman 4 Tháng bảy 2015 8 Tháng mười 2017 - 2:36 pm
[LyF]NHx Master Swordsman 1 Tháng năm 2015 Hôm qua, 9:30 am
[LyF]X_Blade46 Master Swordsman 6 Tháng tư 2015 30 Tháng tư 2017 - 10:15 am
[LyF]archaeologist90 Master Swordsman 19 Tháng mười 2015 25 Tháng tám 2017 - 2:40 pm
[LyF]Onald_Tea Master Swordsman 29 Tháng ba 2014 16 Tháng hai 2018 - 2:56 am
[LyF]_Ziddy_ Master Swordsman 2 Tháng năm 2017 11 Tháng mười một 2017 - 2:34 am
go2alltool Master Swordsman 12 Tháng năm 2015 21 Tháng hai 2018 - 10:59 am
[LyF]Dayender Master Swordsman 24 Tháng mười một 2015 9 Tháng ba 2018 - 9:06 pm
Saito_Musashibo Master Swordsman 22 Tháng tư 2015 25 Tháng mười một 2017 - 7:42 pm
[LyF]VValk Master Swordsman 17 Tháng mười hai 2017 14 Tháng ba 2018 - 7:31 pm
[LyF]PL_Keplin Master Swordsman 9 Tháng năm 2015 17 Tháng sáu 2018 - 6:56 pm
[LyF]KingBoothman Master Swordsman 15 Tháng mười một 2016 12 Tháng hai 2018 - 6:54 am
[LyF]NeuroToxin Master Swordsman 27 Tháng mười 2015 19 Tháng tư 2018 - 8:00 am
Qoor Master Swordsman 3 Tháng năm 2017 16 Tháng sáu 2018 - 11:10 am
MrGoldy Master Swordsman 31 Tháng một 2018 19 Tháng sáu 2018 - 10:56 pm
Koi_Nagata Master Swordsman 14 Tháng mười một 2017 24 Tháng hai 2018 - 6:30 am
[LyF]Athelstan Master Swordsman 15 Tháng tư 2016 25 Tháng ba 2018 - 3:56 am
[LyF]raone123 Master Swordsman 2 Tháng năm 2017 3 Tháng mười 2017 - 11:31 am
[LyF]PL_Flamaster Master Swordsman 5 Tháng sáu 2015 27 Tháng năm 2018 - 7:51 pm
Invoker__46 Master Swordsman 14 Tháng một 2018 20 Tháng hai 2018 - 1:19 pm
[LyF]Invoker46 Master Swordsman 24 Tháng hai 2018 27 Tháng ba 2018 - 4:10 pm
[LyF]Boothman Master Swordsman 12 Tháng tư 2017 31 Tháng một 2018 - 11:57 pm
[LyF]Im_Infinite Master Swordsman 8 Tháng chín 2017 15 Tháng chín 2017 - 7:59 pm
[LyF]BlackkDeath Minstrels 22 Tháng mười hai 2015 7 Tháng sáu 2018 - 2:49 pm
[LyF]Sakurinh Minstrels 1 Tháng một 2016 16 Tháng năm 2018 - 6:01 pm
Ceru Minstrels 28 Tháng một 2014 21 Tháng tư 2018 - 8:18 pm
[LyF]_CourAge_ Minstrels 10 Tháng bảy 2015 15 Tháng ba 2018 - 1:41 am
[LyF]caca1 Minstrels 19 Tháng mười hai 2015 Hôm qua, 10:21 pm
[LyF]genghis_khan99 Minstrels 26 Tháng mười hai 2015 19 Tháng năm 2018 - 1:42 am
Duna Minstrels 3 Tháng hai 2017 8 Tháng chín 2017 - 5:31 am
[LyF]pec_ Minstrels 20 Tháng tư 2015 4 Tháng tư 2018 - 3:29 am
[LyF]ImmortalSpartan Minstrels 4 Tháng sáu 2014 30 Tháng chín 2017 - 4:36 am
lagallinacocowa Minstrels 5 Tháng ba 2016 Hôm qua, 3:18 am
[LyF]The__Assassin Minstrels 28 Tháng một 2016 30 Tháng ba 2018 - 7:28 am
[LyF]CSAG Minstrels 28 Tháng mười một 2016 3 Tháng một 2017 - 5:56 am
[LyF]God_warrior Minstrels 3 Tháng mười hai 2015 17 Tháng hai 2018 - 4:22 pm
[LyF]leathcheann Minstrels 19 Tháng mười hai 2015 11 Tháng tư 2017 - 7:28 pm
[LyF]RedSox1 Minstrels 1 Tháng ba 2016 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[LyF]_Pusher_ Minstrels 4 Tháng chín 2016 4 Tháng sáu 2018 - 7:15 pm
[LyF]PeterTzu Minstrels 22 Tháng tư 2015 12 Tháng hai 2018 - 11:22 pm
[LyF]Ladyinred Champions 4 Tháng một 2016 Hôm qua, 9:59 pm
[LyF]I_Like_Pie_ Champions 20 Tháng bảy 2014 9 Tháng hai 2018 - 9:46 pm
[LyF]kgclass Champions 18 Tháng mười hai 2014 15 Tháng sáu 2018 - 7:26 pm
[LyF]BeautifulSunday Champions 23 Tháng một 2016 5 Tháng hai 2018 - 3:14 pm
[LyF]Ali_ehsan Champions 31 Tháng ba 2016 27 Tháng mười 2017 - 5:05 pm
tufanteksin Champions 15 Tháng mười hai 2015 9 Tháng một 2018 - 3:03 pm
pablo_honey Champions 3 Tháng bảy 2015 18 Tháng sáu 2018 - 10:18 pm
[LyF]hallihallo Champions 18 Tháng năm 2015 9 Tháng sáu 2018 - 7:51 pm
_Slayers_ Champions 8 Tháng sáu 2016 19 Tháng sáu 2018 - 7:17 pm
[LyF]Hellen_X Champions 30 Tháng mười một 2016 7 Tháng sáu 2018 - 3:58 am
[LyF]_Jiren_ Champions 24 Tháng hai 2016 13 Tháng ba 2018 - 5:49 pm
[LyF]Mystean Champions 13 Tháng hai 2016 16 Tháng sáu 2018 - 8:36 pm
[LyF]mohammadnice Champions 19 Tháng mười hai 2015 1 Tháng sáu 2018 - 2:00 pm
[LyF]Rontu Champions 30 Tháng mười hai 2015 19 Tháng sáu 2018 - 10:14 pm
[LyF]Tigerwolf Champions 5 Tháng tám 2014 Hôm nay, 4:32 pm
_HellM0nK_ Champions 14 Tháng mười 2016 23 Tháng năm 2018 - 10:34 am
[LyF]cheap Champions 2 Tháng bảy 2012 12 Tháng sáu 2018 - 2:15 pm
[LyF]AmarinV Champions 29 Tháng chín 2014 Hôm nay, 8:52 am
TheCatsMeow Champions 14 Tháng hai 2016 4 Tháng mười một 2017 - 12:55 pm
[LyF]aqaba Champions 28 Tháng tư 2015 19 Tháng sáu 2018 - 10:24 am
[LyF]_LM_ Champions 14 Tháng một 2015 23 Tháng hai 2018 - 9:56 pm
[LyF]SpearHead Champions 3 Tháng một 2015 10 Tháng mười một 2017 - 6:42 am
_SylAr__ Champions 16 Tháng mười 2015 12 Tháng sáu 2018 - 8:16 pm
[LyF]11_liberator Champions 8 Tháng sáu 2014 11 Tháng mười hai 2017 - 12:38 pm
[LyF]mc_zuper Champions 2 Tháng hai 2015 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[LyF]Knight_Umer Loyal Knights 15 Tháng tám 2016 8 Tháng năm 2018 - 11:59 am
[LyF]Croco_Boy Loyal Knights 15 Tháng hai 2017 9 Tháng tư 2018 - 5:02 am
[LyF]cristianywea Loyal Knights 19 Tháng hai 2016 25 Tháng năm 2018 - 1:06 am
[LyF]Blasphemer Loyal Knights 7 Tháng mười 2015 5 Tháng năm 2018 - 9:39 am
[LyF]Greggory Loyal Knights 25 Tháng một 2014 5 Tháng một 2018 - 3:04 am
_Zionn Loyal Knights 28 Tháng mười hai 2016 4 Tháng mười hai 2017 - 3:01 am
[LyF]Jhense Loyal Knights 25 Tháng tám 2015 29 Tháng mười 2017 - 7:58 am
[LyF]Evangelist Elite Swordman 7 Tháng mười một 2017 25 Tháng mười một 2017 - 6:49 am
[LyF]morh_378 Elite Swordman 30 Tháng mười một 2016 22 Tháng ba 2018 - 9:50 am
[LyF]TRU3POW3R Elite Swordman 4 Tháng một 2016 27 Tháng mười hai 2017 - 11:17 pm
papoo65 Elite Swordman 15 Tháng mười một 2016 Hôm nay, 4:59 am
[LyF]Ajax__ Elite Swordman 25 Tháng một 2018 4 Tháng hai 2018 - 10:53 pm
[LyF]ARAVINDYOGA12 Elite Swordman 8 Tháng sáu 2016 29 Tháng năm 2018 - 8:13 am
[LyF]Hotspur23 Elite Swordman 28 Tháng mười 2017 23 Tháng mười hai 2017 - 10:15 pm
[LyF]tamixhe Elite Swordman 17 Tháng mười hai 2017 10 Tháng năm 2018 - 7:58 am
[LyF]JuanSe274057 Elite Swordman 30 Tháng mười 2015 3 Tháng sáu 2018 - 7:23 am
[LyF]OE_A_EddeGoeij Elite Swordman 28 Tháng một 2018 13 Tháng năm 2018 - 6:50 pm
[LyF]zaar007 Elite Swordman 26 Tháng tám 2016 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[LyF]PrinceOfBosnia Elite Swordman 23 Tháng một 2018 14 Tháng tư 2018 - 5:34 pm
[LyF]heinze Men At Arms 25 Tháng mười hai 2017 19 Tháng sáu 2018 - 4:58 pm
[LyF]SuggarDaddy Men At Arms 31 Tháng một 2018 14 Tháng hai 2018 - 12:37 pm
[LyF]Evelyn3 Men At Arms 30 Tháng tám 2017 18 Tháng chín 2017 - 3:13 pm
[LyF]Nukenorwayfan Men At Arms 4 Tháng một 2018 26 Tháng một 2018 - 12:49 am
[LyF]theburstshooter Men At Arms 31 Tháng bảy 2017 25 Tháng hai 2018 - 7:10 pm
[LyF]Felipitotito Men At Arms 31 Tháng mười 2017 17 Tháng một 2018 - 5:29 am
TheHobbit_ Men At Arms 28 Tháng mười 2017 2 Tháng sáu 2018 - 4:28 pm
[LyF]LoveFist Men At Arms 31 Tháng một 2018 6 Tháng sáu 2018 - 3:10 am
[LyF]Sieu_Nhan_Gao Men At Arms 29 Tháng mười hai 2016 18 Tháng mười một 2017 - 4:12 pm
KansasRoyals Trial Hôm qua, 10:58 pm Hôm qua, 7:19 pm
[LyF]Bhaalo Trial 28 Tháng một 2018 19 Tháng sáu 2018 - 8:02 pm
[LyF]rory001 Trial 17 Tháng hai 2018 19 Tháng sáu 2018 - 12:13 pm
[LyF]__xViRuS_ Trial 3 Tháng hai 2018 10 Tháng hai 2018 - 3:17 pm
[LyF]Delicate Trial 16 Tháng ba 2018 15 Tháng sáu 2018 - 10:35 am
[LyF]__KINGO__ Trial 15 Tháng hai 2018 Hôm nay, 2:56 pm
[LyF]Entity_303 Trial 6 Tháng hai 2018 19 Tháng hai 2018 - 8:10 am
SuperSalsa Unforgotten MVPs 20 Tháng sáu 2015 20 Tháng tư 2016 - 10:50 pm
[LyF]jakerussell Unforgotten MVPs 11 Tháng năm 2015 18 Tháng mười 2016 - 12:07 pm
[LyF]Bewolf20 Unforgotten MVPs 19 Tháng tám 2014 10 Tháng mười hai 2017 - 10:01 am
[LyF]The_Jackel Unforgotten MVPs 8 Tháng sáu 2014 9 Tháng tư 2016 - 6:54 pm
[LyF]LyF_Zao Unforgotten MVPs 2 Tháng tám 2014 3 Tháng mười hai 2015 - 4:49 pm
[LyF]ReyCesar31 Unforgotten 5 Tháng năm 2015 20 Tháng tư 2018 - 4:42 am
[LyF]lynlyn Unforgotten 16 Tháng mười một 2016 17 Tháng sáu 2017 - 10:14 am
[LyF]Laponac Unforgotten 18 Tháng năm 2015 12 Tháng sáu 2017 - 7:55 pm
[LyF]__soaica_ Unforgotten 20 Tháng sáu 2016 2 Tháng ba 2017 - 2:43 pm
[LyF]BlaCk_PeArL_ Unforgotten 20 Tháng sáu 2015 16 Tháng sáu 2018 - 9:31 am
[LyF]White_Spade Unforgotten 29 Tháng năm 2014 22 Tháng hai 2017 - 10:54 am
[LyF]BritishNoob Unforgotten 25 Tháng tám 2015 11 Tháng sáu 2017 - 8:11 pm
[LyF]WIMMO Unforgotten 18 Tháng năm 2014 4 Tháng sáu 2018 - 7:28 pm
[LyF]CarlSagan Unforgotten 22 Tháng mười hai 2015 31 Tháng tám 2017 - 5:04 pm
[LyF]ZurlyNation Unforgotten 20 Tháng bảy 2017 28 Tháng tám 2017 - 2:06 am
[LyF]Jake_Peralta Unforgotten 20 Tháng sáu 2017 17 Tháng ba 2018 - 1:07 pm
[LyF]general_psycho Unforgotten 22 Tháng tư 2015 1 Tháng năm 2017 - 11:57 am
[LyF]fartscum Unforgotten 11 Tháng năm 2015 9 Tháng sáu 2017 - 12:13 am
[LyF]Tuliote Unforgotten 5 Tháng một 2016 11 Tháng bảy 2017 - 3:11 am
[LyF]BoZoDuDe Unforgotten 28 Tháng mười hai 2016 19 Tháng chín 2017 - 3:36 pm
[LyF]Bye_bye_ Unforgotten 24 Tháng mười hai 2015 22 Tháng tư 2017 - 11:25 pm
[LyF]Darth_Peace Unforgotten 31 Tháng mười hai 2015 28 Tháng bảy 2017 - 12:26 am
[LyF]Mithrandir_21 Unforgotten 17 Tháng mười hai 2015 6 Tháng sáu 2018 - 10:04 pm
[LyF]Emiris Unforgotten 5 Tháng bảy 2015 24 Tháng tư 2018 - 9:20 pm
[LyF]Murd Unforgotten 23 Tháng năm 2015 24 Tháng hai 2018 - 8:14 pm
[LyF]Die4Gunz Unforgotten 3 Tháng mười một 2016 21 Tháng hai 2017 - 4:06 am
[LyF]KCR Unforgotten 18 Tháng bảy 2016 9 Tháng năm 2017 - 11:18 pm
[LyF]CrisAlejoSP Unforgotten 30 Tháng mười một 2016 22 Tháng hai 2017 - 3:28 am
[LyF]Damian123pl Unforgotten 15 Tháng mười hai 2016 20 Tháng chín 2017 - 8:19 pm
p3n1s_ Unforgotten 16 Tháng mười 2016 5 Tháng hai 2017 - 9:00 pm
[LyF]Xiskogen Unforgotten 30 Tháng chín 2015 9 Tháng một 2017 - 2:54 am
[LyF]Paperclip007 Unforgotten 8 Tháng ba 2015 27 Tháng một 2017 - 10:04 am
[LyF]Duffmeen Unforgotten 16 Tháng mười hai 2015 5 Tháng một 2017 - 3:32 am